kissumiaannarpatit’s blog

då ärat Ditt namn flög över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. /:Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.:/

Entries from 2018-07-12 to 1 day

cowardliness

■Glorify(賛美する / 美化する)特に暴力や犯罪など、世間のひんしゅくを買うような行為を美化する状況で使われる。* I don’t understand why our media glorifies criminals.(メディアがなぜ犯罪者を賛美するのか理解できない。) ■「ところで、もし○○さ…